Lista obserwacji drużyny

ŻOŁNIERSI : Tomasz Folta , Rafał Szczerbik , Robert Sypień , Marcin Połoch
Liczba gatunków: 126

Zaobserwowano? Gatunek
X łabędź niemy, Cygnus olor
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
gęś tundrowa, Anser serrirostris
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
gęś białoczelna, Anser albifrons
gęś mała, Anser erythropus
X gęgawa, Anser anser
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
mandarynka, Aix galericulata
X świstun, Anas penelope
świstun amerykański, Anas americana
cyraneczka, Anas crecca
X krzyżówka, Anas platyrhynchos
kaczka pstrodzioba, Anas poecilorhyncha
rożeniec, Anas acuta
cyranka modroskrzydła, Anas discors
płaskonos, Anas clypeata
marmurka, Marmaronetta angustirostris
X krakwa, Anas strepera
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X cyranka, Anas querquedula
hełmiatka, Netta rufina
X głowienka, Aythya ferina
czerniczka, Aythya collaris
X podgorzałka, Aythya nyroca
X czernica, Aythya fuligula
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla pstrodzioba, Melanitta perspicillata
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X gągoł, Bucephala clangula
kapturnik, Lophodytes cucullatus
bielaczek, Mergellus albellus
szlachar, Mergus serrator
X nurogęś, Mergus merganser
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Tetrao tetrix
głuszec, Tetrao urogallus
X kuropatwa, Perdix perdix
X przepiórka, Coturnix coturnix
X bażant, Phasianus colchicus
nur rdzawoszyi, Gavia stellata
nur czarnoszyi, Gavia arctica
lodowiec, Gavia immer
nur białodzioby, Gavia adamsii
perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X perkozek, Tachybaptus ruficollis
X perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
perkoz rogaty, Podiceps auritus
X zausznik, Podiceps nigricollis
fulmar, Fulmarus glacialis
burzyk żółtodzioby, Calonectris diomedea
burzyk szary, Puffinus griseus
burzyk północny, Puffinus puffinus
burzyk balearski, Puffinus mauretanicus
oceannik żółtopłetwy, Oceanites oceanicus
nawałnik burzowy, Hydrobates pelagicus
nawałnik duży, Oceanodroma leucorhoa
głuptak, Morus bassanus
X kormoran, Phalacrocorax carbo
kormoran czubaty, Phalacrocorax aristotelis
kormoran mały, Phalacrocorax pygmeus
pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus
pelikan kędzierzawy, Pelecanus crispus
X bąk, Botaurus stellaris
bączek, Ixobrychus minutus
X ślepowron, Nycticorax nycticorax
czapla modronosa, Ardeola ralloides
czapla złotawa, Bubulcus ibis
czapla nadobna, Egretta garzetta
X czapla biała, Ardea alba
X czapla siwa, Ardea cinerea
czapla purpurowa, Ardea purpurea
bocian czarny, Ciconia nigra
X bocian biały, Ciconia ciconia
ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus
warzęcha, Platalea leucorodia
flaming różowy, Phoenicopterus roseus
X trzmielojad, Pernis apivorus
kaniuk, Elanus caeruleus
kania czarna, Milvus migrans
kania ruda, Milvus milvus
bielik, Haliaeetus albicilla
orłosęp, Gypaetus barbatus
ścierwnik, Neophron percnopterus
sęp płowy, Gyps fulvus
sęp kasztanowaty, Aegypius monachus
gadożer, Circaetus gallicus
X błotniak stawowy, Circus aeruginosus
błotniak zbożowy, Circus cyaneus
błotniak stepowy, Circus macrourus
X błotniak łąkowy, Circus pygargus
jastrząb, Accipiter gentilis
X krogulec, Accipiter nisus
krogulec krótkonogi, Accipiter brevipes
X myszołów, Buteo buteo
kurhannik, Buteo rufinus
myszołów włochaty, Buteo lagopus
orlik krzykliwy, Clanga pomarina
orlik grubodzioby, Clanga clanga
orzeł stepowy, Aquila nipalensis
orzeł cesarski, Aquila heliaca
orzeł przedni, Aquila chrysaetos
orzełek, Hieraaetus pennatus
rybołów, Pandion haliaetus
pustułeczka, Falco naumanni
X pustułka, Falco tinnunculus
kobczyk, Falco vespertinus
drzemlik, Falco columbarius
kobuz, Falco subbuteo
sokół skalny, Falco eleonorae
raróg, Falco cherrug
białozór, Falco rusticolus
sokół wędrowny, Falco peregrinus
wodnik, Rallus aquaticus
kropiatka, Porzana porzana
zielonka, Porzana parva
karliczka, Porzana pusilla
X derkacz, Crex crex
X kokoszka, Gallinula chloropus
X łyska, Fulica atra
X żuraw, Grus grus
żuraw stepowy, Grus virgo
strepet, Tetrax tetrax
drop, Otis tarda
hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
ostrygojad, Haematopus ostralegus
X szczudłak, Himantopus himantopus
szablodziób, Recurvirostra avosetta
kulon, Burhinus oedicnemus
żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola
żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni
X sieweczka rzeczna, Charadrius dubius
sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula
sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
mornel, Charadrius morinellus
siewka szara, Pluvialis dominica
siewka złotawa, Pluvialis fulva
siewka złota, Pluvialis apricaria
siewnica, Pluvialis squatarola
czajka towarzyska, Vanellus gregarius
czajka stepowa, Vanellus leucurus
X czajka, Vanellus vanellus
biegus wielki, Calidris tenuirostris
biegus rdzawy, Calidris canutus
piaskowiec, Calidris alba
biegus tundrowy, Calidris pusilla
biegus malutki, Calidris minuta
biegus mały, Calidris temminckii
biegus karłowaty, Calidris minutilla
biegus białorzytny, Calidris fuscicollis
biegus długoskrzydły, Calidris bairdii
biegus arktyczny, Calidris melanotos
biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea
biegus morski, Calidris maritima
biegus zmienny, Calidris alpina
biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus
biegus płowy, Calidris subruficollis
batalion, Calidris pugnax
bekasik, Lymnocryptes minimus
kszyk, Gallinago gallinago
dubelt, Gallinago media
szlamiec długodzioby, Limnodromus scolopaceus
słonka, Scolopax rusticola
X rycyk, Limosa limosa
szlamnik, Limosa lapponica
kulik mniejszy, Numenius phaeopus
kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
kulik wielki, Numenius arquata
brodziec śniady, Tringa erythropus
X krwawodziób, Tringa totanus
brodziec pławny, Tringa stagnatilis
kwokacz, Tringa nebularia
brodziec piegowaty, Tringa melanoleuca
brodziec żółtonogi, Tringa flavipes
samotnik, Tringa ochropus
łęczak, Tringa glareola
terekia, Xenus cinereus
X brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos
brodziec plamisty, Actitis macularius
kamusznik, Arenaria interpres
płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus
płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius
wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus
wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus
wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus
wydrzyk wielki, Stercorarius skua
orlica, Larus ichthyaetus
mewa czarnogłowa, Larus melanocephalus
mewa karaibska, Larus atricilla
mewa śródziemnomorska, Ichthyaetus audouinii
mewa preriowa, Larus pipixcan
mewa mała, Hydrocoloeus minutus
mewa obrożna, Xema sabini
X śmieszka, Chroicocephalus ridibundus
mewa cienkodzioba, Chroicocephalus genei
mewa delawarska, Larus delawarensis
mewa siwa, Larus canus
mewa żółtonoga, Larus fuscus
mewa srebrzysta, Larus argentatus
mewa romańska, Larus michahellis
X mewa białogłowa, Larus cachinnans
mewa polarna, Larus glaucoides
mewa blada, Larus hyperboreus
mewa siodłata, Larus marinus
mewa różowa, Rhodostethia rosea
mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla
mewa modrodzioba, Pagophila eburnea
rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica
rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia
rybitwa czubata, Sterna sandvicensis
rybitwa różowa, Sterna dougallii
X rybitwa rzeczna, Sterna hirundo
rybitwa popielata, Sterna paradisaea
X rybitwa białoczelna, Sternula albifrons
X rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida
X rybitwa czarna, Chlidonias niger
X rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus
nurzyk, Uria aalge
nurzyk polarny, Uria lomvia
alka, Alca torda
nurnik, Cepphus grylle
alczyk, Alle alle
maskonur, Fratercula arctica
pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
gołąb skalny, Columba livia
X gołąb miejski, Columba livia f. urbana
siniak, Columba oenas
X grzywacz, Columba palumbus
X sierpówka, Streptopelia decaocto
X turkawka, Streptopelia turtur
turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X kukułka, Cuculus canorus
kukułka czubata, Clamator glandarius
płomykówka, Tyto alba
syczek, Otus scops
puchacz, Bubo bubo
sowa śnieżna, Bubo scandiacus
puszczyk mszarny, Strix nebulosa
sowa jarzębata, Surnia ulula
sóweczka, Glaucidium passerinum
pójdźka, Athene noctua
X puszczyk, Strix aluco
puszczyk uralski, Strix uralensis
uszatka, Asio otus
uszatka błotna, Asio flammeus
włochatka, Aegolius funereus
X lelek, Caprimulgus europaeus
X jerzyk, Apus apus
jerzyk blady, Apus pallidus
jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
zimorodek, Alcedo atthis
żołna, Merops apiaster
kraska, Coracias garrulus
X dudek, Upupa epops
krętogłów, Jynx torquilla
X dzięcioł zielonosiwy, Picus canus
X dzięcioł zielony, Picus viridis
dzięcioł czarny, Dryocopus martius
X dzięcioł duży, Dendrocopos major
X dzięcioł średni, Dendrocopos medius
dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos
dzięciołek, Dendrocopos minor
dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus
dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus
kalandra szara, Melanocorypha calandra
skowronek białoskrzydły, Alauda leucoptera
kalandra czarna, Melanocorypha yeltoniensis
skowrończyk mały, Alaudala rufescens
skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla
dzierlatka, Galerida cristata
lerka, Lullula arborea
X skowronek, Alauda arvensis
górniczek, Eremophila alpestris
X brzegówka, Riparia riparia
X dymówka, Hirundo rustica
jaskółka rudawa, Cecropis daurica
X oknówka, Delichon urbicum
świergotek szponiasty, Anthus richardi
świergotek polny, Anthus campestris
świergotek tajgowy, Anthus hodgsoni
świergotek drzewny, Anthus trivialis
świergotek tundrowy, Anthus gustavi
świergotek łąkowy, Anthus pratensis
świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus
siwerniak, Anthus spinoletta
świergotek nadmorski, Anthus petrosus
X pliszka żółta, Motacilla flava
pliszka cytrynowa, Motacilla citreola
pliszka górska, Motacilla cinerea
X pliszka siwa, Motacilla alba
pluszcz, Cinclus cinclus
X strzyżyk, Troglodytes troglodytes
jemiołuszka, Bombycilla garrulus
pokrzywnica, Prunella modularis
płochacz syberyjski, Prunella montanella
płochacz halny, Prunella collaris
X rudzik, Erithacus rubecula
X słowik szary, Luscinia luscinia
słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos
X podróżniczek, Luscinia svecica
modraczek, Tarsiger cyanurus
X kopciuszek, Phoenicurus ochruros
X pleszka, Phoenicurus phoenicurus
X pokląskwa, Saxicola rubetra
X kląskawka, Saxicola rubicola
kląskawka syberyjska, Saxicola maurus
białorzytka płowa, Oenanthe isabellina
X białorzytka, Oenanthe oenanthe
białorzytka pstra, Oenanthe pleschanka
białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica
białorzytka pustynna, Oenanthe deserti
białorzytka saharyjska, Oenanthe leucopyga
nagórnik, Monticola saxatilis
drozd rdzawoskrzydły, Turdus eunomus
drozd rdzawogardły, Turdus ruficollis
drozdoń pstry, Zoothera dauma
drozdoń ciemny, Geokichla sibirica
drozd obrożny, Turdus torquatus
X kos, Turdus merula
drozd oliwkowy, Turdus obscurus
drozd rdzawy, Turdus naumanni
drozd czarnogardły, Turdus atrogularis
X kwiczoł, Turdus pilaris
X śpiewak, Turdus philomelos
droździk, Turdus iliacus
X paszkot, Turdus viscivorus
świerszczak melodyjny, Locustella certhiola
X świerszczak, Locustella naevia
strumieniówka, Locustella fluviatilis
X brzęczka, Locustella luscinioides
tamaryszka, Acrocephalus melanopogon
wodniczka, Acrocephalus paludicola
X rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus
X trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus
X łozówka, Acrocephalus palustris
zaroślówka, Acrocephalus dumetorum
trzcinniczek kaspijski, Acrocephalus agricola
X trzciniak, Acrocephalus arundinaceus
zaganiacz mały, Iduna caligata
zaganiacz, Hippolais icterina
zaganiacz szczebiotliwy, Hippolais polyglotta
X kapturka, Sylvia atricapilla
gajówka, Sylvia borin
jarzębatka, Sylvia nisoria
X piegża, Sylvia curruca
X cierniówka, Sylvia communis
pokrzewka wąsata, Sylvia cantillans
pokrzewka aksamitna, Sylvia melanocephala
wójcik, Phylloscopus trochiloides
świstunka północna, Phylloscopus borealis
świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus
świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus
świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi
świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus
świstunka górska, Phylloscopus bonelli
X świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix
świstunka iberyjska, Phylloscopus ibericus
X pierwiosnek, Phylloscopus collybita
X piecuszek, Phylloscopus trochilus
świstunka ałtajska, Phylloscopus humei
X mysikrólik, Regulus regulus
X zniczek, Regulus ignicapilla
X muchołówka szara, Muscicapa striata
muchołówka mała, Ficedula parva
X muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis
muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca
wąsatka, Panurus biarmicus
X raniuszek, Aegithalos caudatus
sikora uboga, Poecile palustris
X czarnogłówka, Poecile montanus
X czubatka, Lophophanes cristatus
X sosnówka, Periparus ater
X modraszka, Cyanistes caeruleus
sikora lazurowa, Cyanistes cyanus
X bogatka, Parus major
X kowalik, Sitta europaea
pomurnik, Tichodroma muraria
X pełzacz leśny, Certhia familiaris
X pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla
X remiz, Remiz pendulinus
X wilga, Oriolus oriolus
dzierzba pustynna, Lanius isabellinus
dzierzba rdzawosterna, Lanius phoenicuroides
X gąsiorek, Lanius collurio
dzierzba czarnoczelna, Lanius minor
X srokosz, Lanius excubitor
dzierzba rudogłowa, Lanius senator
X sójka, Garrulus glandarius
sójka syberyjska, Perisoreus infaustus
X sroka, Pica pica
orzechówka, Nucifraga caryocatactes
wieszczek, Pyrrhocorax graculus
X kawka, Corvus monedula
X gawron, Corvus frugilegus
czarnowron, Corvus corone
X wrona siwa, Corvus cornix
X kruk, Corvus corax
pasterz, Pastor roseus
X szpak, Sturnus vulgaris
X wróbel, Passer domesticus
X mazurek, Passer montanus
wróbel skalny, Petronia petronia
śnieżka, Montifringilla nivalis
wireonek czerwonooki, Vireo olivaceus
X zięba, Fringilla coelebs
jer, Fringilla montifringilla
X kulczyk, Serinus serinus
osetnik, Carduelis citrinella
X dzwoniec, Chloris chloris
X szczygieł, Carduelis carduelis
czyż, Spinus spinus
X makolągwa, Linaria cannabina
rzepołuch, Linaria flavirostris
czeczotka, Acanthis flammea
czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni
krzyżodziób modrzewiowy, Loxia leucoptera
krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra
krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus
X dziwonia, Erythrina erythrina
łuskowiec, Pinicola enucleator
gil, Pyrrhula pyrrhula
X grubodziób, Coccothraustes coccothraustes
poświerka, Calcarius lapponicus
śnieguła, Plectrophenax nivalis
trznadel białogłowy, Emberiza leucocephalos
X trznadel, Emberiza citrinella
cierlik, Emberiza cirlus
głuszek, Emberiza cia
ortolan, Emberiza hortulana
trznadel czubaty, Emberiza rustica
X potrzos, Emberiza schoeniclus
trznadelek, Emberiza pusilla
trznadel złotawy, Emberiza aureola
trznadel czarnogłowy, Emberiza melanocephala
X potrzeszcz, Emberiza calandra
trznadel złotobrewy, Emberiza chrysophrys
bielik wschodni, Haliaeetus leucoryphus
słowik syberyjski, Larvivora sibilans
junko (zwyczajny), Junco hyemalis