Lista obserwacji drużyny

Setka Ptasiarza - ROD Rząsawa : Katarzyna Borowik
Liczba gatunków: 31

Zaobserwowano? Gatunek
łabędź niemy, Cygnus olor
łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
gęś zbożowa, Anser fabalis
gęś tundrowa, Anser serrirostris
gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
gęś białoczelna, Anser albifrons
gęś mała, Anser erythropus
gęgawa, Anser anser
bernikla kanadyjska, Branta canadensis
bernikla białolica, Branta leucopsis
bernikla obrożna, Branta bernicla
bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
ohar, Tadorna tadorna
mandarynka, Aix galericulata
świstun, Anas penelope
świstun amerykański, Anas americana
cyraneczka, Anas crecca
X krzyżówka, Anas platyrhynchos
kaczka pstrodzioba, Anas poecilorhyncha
rożeniec, Anas acuta
cyranka modroskrzydła, Anas discors
płaskonos, Anas clypeata
marmurka, Marmaronetta angustirostris
krakwa, Anas strepera
cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
cyranka, Anas querquedula
hełmiatka, Netta rufina
głowienka, Aythya ferina
czerniczka, Aythya collaris
podgorzałka, Aythya nyroca
czernica, Aythya fuligula
ogorzałka, Aythya marila
ogorzałka mała, Aythya affinis
edredon, Somateria mollissima
turkan, Somateria spectabilis
birginiak, Polysticta stelleri
kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
lodówka, Clangula hyemalis
markaczka, Melanitta nigra
markaczka amerykańska, Melanitta americana
uhla pstrodzioba, Melanitta perspicillata
uhla, Melanitta fusca
uhla garbonosa, Melanitta deglandi
gągoł, Bucephala clangula
kapturnik, Lophodytes cucullatus
bielaczek, Mergellus albellus
szlachar, Mergus serrator
nurogęś, Mergus merganser
sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
sterniczka, Oxyura leucocephala
jarząbek, Tetrastes bonasia
pardwa mszarna, Lagopus lagopus
cietrzew, Tetrao tetrix
głuszec, Tetrao urogallus
kuropatwa, Perdix perdix
przepiórka, Coturnix coturnix
X bażant, Phasianus colchicus
nur rdzawoszyi, Gavia stellata
nur czarnoszyi, Gavia arctica
lodowiec, Gavia immer
nur białodzioby, Gavia adamsii
perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
perkozek, Tachybaptus ruficollis
perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus
perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
perkoz rogaty, Podiceps auritus
zausznik, Podiceps nigricollis
fulmar, Fulmarus glacialis
burzyk żółtodzioby, Calonectris diomedea
burzyk szary, Puffinus griseus
burzyk północny, Puffinus puffinus
burzyk balearski, Puffinus mauretanicus
oceannik żółtopłetwy, Oceanites oceanicus
nawałnik burzowy, Hydrobates pelagicus
nawałnik duży, Oceanodroma leucorhoa
głuptak, Morus bassanus
kormoran, Phalacrocorax carbo
kormoran czubaty, Phalacrocorax aristotelis
kormoran mały, Phalacrocorax pygmeus
pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus
pelikan kędzierzawy, Pelecanus crispus
bąk, Botaurus stellaris
bączek, Ixobrychus minutus
ślepowron, Nycticorax nycticorax
czapla modronosa, Ardeola ralloides
czapla złotawa, Bubulcus ibis
czapla nadobna, Egretta garzetta
czapla biała, Ardea alba
czapla siwa, Ardea cinerea
czapla purpurowa, Ardea purpurea
bocian czarny, Ciconia nigra
bocian biały, Ciconia ciconia
ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus
warzęcha, Platalea leucorodia
flaming różowy, Phoenicopterus roseus
trzmielojad, Pernis apivorus
kaniuk, Elanus caeruleus
X kania czarna, Milvus migrans
kania ruda, Milvus milvus
bielik, Haliaeetus albicilla
orłosęp, Gypaetus barbatus
ścierwnik, Neophron percnopterus
sęp płowy, Gyps fulvus
sęp kasztanowaty, Aegypius monachus
gadożer, Circaetus gallicus
błotniak stawowy, Circus aeruginosus
błotniak zbożowy, Circus cyaneus
błotniak stepowy, Circus macrourus
błotniak łąkowy, Circus pygargus
jastrząb, Accipiter gentilis
X krogulec, Accipiter nisus
krogulec krótkonogi, Accipiter brevipes
X myszołów, Buteo buteo
kurhannik, Buteo rufinus
myszołów włochaty, Buteo lagopus
orlik krzykliwy, Clanga pomarina
orlik grubodzioby, Clanga clanga
orzeł stepowy, Aquila nipalensis
orzeł cesarski, Aquila heliaca
orzeł przedni, Aquila chrysaetos
orzełek, Hieraaetus pennatus
rybołów, Pandion haliaetus
pustułeczka, Falco naumanni
pustułka, Falco tinnunculus
kobczyk, Falco vespertinus
drzemlik, Falco columbarius
kobuz, Falco subbuteo
sokół skalny, Falco eleonorae
raróg, Falco cherrug
białozór, Falco rusticolus
sokół wędrowny, Falco peregrinus
wodnik, Rallus aquaticus
kropiatka, Porzana porzana
zielonka, Porzana parva
karliczka, Porzana pusilla
derkacz, Crex crex
kokoszka, Gallinula chloropus
łyska, Fulica atra
X żuraw, Grus grus
żuraw stepowy, Grus virgo
strepet, Tetrax tetrax
drop, Otis tarda
hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
ostrygojad, Haematopus ostralegus
szczudłak, Himantopus himantopus
szablodziób, Recurvirostra avosetta
kulon, Burhinus oedicnemus
żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola
żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni
sieweczka rzeczna, Charadrius dubius
sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula
sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
mornel, Charadrius morinellus
siewka szara, Pluvialis dominica
siewka złotawa, Pluvialis fulva
siewka złota, Pluvialis apricaria
siewnica, Pluvialis squatarola
czajka towarzyska, Vanellus gregarius
czajka stepowa, Vanellus leucurus
czajka, Vanellus vanellus
biegus wielki, Calidris tenuirostris
biegus rdzawy, Calidris canutus
piaskowiec, Calidris alba
biegus tundrowy, Calidris pusilla
biegus malutki, Calidris minuta
biegus mały, Calidris temminckii
biegus karłowaty, Calidris minutilla
biegus białorzytny, Calidris fuscicollis
biegus długoskrzydły, Calidris bairdii
biegus arktyczny, Calidris melanotos
biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea
biegus morski, Calidris maritima
biegus zmienny, Calidris alpina
biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus
biegus płowy, Calidris subruficollis
batalion, Calidris pugnax
bekasik, Lymnocryptes minimus
kszyk, Gallinago gallinago
dubelt, Gallinago media
szlamiec długodzioby, Limnodromus scolopaceus
słonka, Scolopax rusticola
rycyk, Limosa limosa
szlamnik, Limosa lapponica
kulik mniejszy, Numenius phaeopus
kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
kulik wielki, Numenius arquata
brodziec śniady, Tringa erythropus
krwawodziób, Tringa totanus
brodziec pławny, Tringa stagnatilis
kwokacz, Tringa nebularia
brodziec piegowaty, Tringa melanoleuca
brodziec żółtonogi, Tringa flavipes
samotnik, Tringa ochropus
łęczak, Tringa glareola
terekia, Xenus cinereus
brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos
brodziec plamisty, Actitis macularius
kamusznik, Arenaria interpres
płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus
płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius
wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus
wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus
wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus
wydrzyk wielki, Stercorarius skua
orlica, Larus ichthyaetus
mewa czarnogłowa, Larus melanocephalus
mewa karaibska, Larus atricilla
mewa śródziemnomorska, Ichthyaetus audouinii
mewa preriowa, Larus pipixcan
mewa mała, Hydrocoloeus minutus
mewa obrożna, Xema sabini
śmieszka, Chroicocephalus ridibundus
mewa cienkodzioba, Chroicocephalus genei
mewa delawarska, Larus delawarensis
mewa siwa, Larus canus
mewa żółtonoga, Larus fuscus
mewa srebrzysta, Larus argentatus
mewa romańska, Larus michahellis
mewa białogłowa, Larus cachinnans
mewa polarna, Larus glaucoides
mewa blada, Larus hyperboreus
mewa siodłata, Larus marinus
mewa różowa, Rhodostethia rosea
mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla
mewa modrodzioba, Pagophila eburnea
rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica
rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia
rybitwa czubata, Sterna sandvicensis
rybitwa różowa, Sterna dougallii
rybitwa rzeczna, Sterna hirundo
rybitwa popielata, Sterna paradisaea
rybitwa białoczelna, Sternula albifrons
rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida
rybitwa czarna, Chlidonias niger
rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus
nurzyk, Uria aalge
nurzyk polarny, Uria lomvia
alka, Alca torda
nurnik, Cepphus grylle
alczyk, Alle alle
maskonur, Fratercula arctica
pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
gołąb skalny, Columba livia
gołąb miejski, Columba livia f. urbana
siniak, Columba oenas
X grzywacz, Columba palumbus
X sierpówka, Streptopelia decaocto
turkawka, Streptopelia turtur
turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X kukułka, Cuculus canorus
kukułka czubata, Clamator glandarius
płomykówka, Tyto alba
syczek, Otus scops
puchacz, Bubo bubo
sowa śnieżna, Bubo scandiacus
puszczyk mszarny, Strix nebulosa
sowa jarzębata, Surnia ulula
sóweczka, Glaucidium passerinum
pójdźka, Athene noctua
puszczyk, Strix aluco
puszczyk uralski, Strix uralensis
uszatka, Asio otus
uszatka błotna, Asio flammeus
włochatka, Aegolius funereus
lelek, Caprimulgus europaeus
X jerzyk, Apus apus
jerzyk blady, Apus pallidus
jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
zimorodek, Alcedo atthis
żołna, Merops apiaster
kraska, Coracias garrulus
dudek, Upupa epops
X krętogłów, Jynx torquilla
dzięcioł zielonosiwy, Picus canus
dzięcioł zielony, Picus viridis
dzięcioł czarny, Dryocopus martius
dzięcioł duży, Dendrocopos major
dzięcioł średni, Dendrocopos medius
dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos
dzięciołek, Dendrocopos minor
dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus
dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus
kalandra szara, Melanocorypha calandra
skowronek białoskrzydły, Alauda leucoptera
kalandra czarna, Melanocorypha yeltoniensis
skowrończyk mały, Alaudala rufescens
skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla
dzierlatka, Galerida cristata
lerka, Lullula arborea
X skowronek, Alauda arvensis
górniczek, Eremophila alpestris
brzegówka, Riparia riparia
dymówka, Hirundo rustica
jaskółka rudawa, Cecropis daurica
X oknówka, Delichon urbicum
świergotek szponiasty, Anthus richardi
świergotek polny, Anthus campestris
świergotek tajgowy, Anthus hodgsoni
świergotek drzewny, Anthus trivialis
świergotek tundrowy, Anthus gustavi
świergotek łąkowy, Anthus pratensis
świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus
siwerniak, Anthus spinoletta
świergotek nadmorski, Anthus petrosus
pliszka żółta, Motacilla flava
pliszka cytrynowa, Motacilla citreola
pliszka górska, Motacilla cinerea
pliszka siwa, Motacilla alba
pluszcz, Cinclus cinclus
X strzyżyk, Troglodytes troglodytes
jemiołuszka, Bombycilla garrulus
pokrzywnica, Prunella modularis
płochacz syberyjski, Prunella montanella
płochacz halny, Prunella collaris
rudzik, Erithacus rubecula
słowik szary, Luscinia luscinia
słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos
podróżniczek, Luscinia svecica
modraczek, Tarsiger cyanurus
kopciuszek, Phoenicurus ochruros
X pleszka, Phoenicurus phoenicurus
pokląskwa, Saxicola rubetra
kląskawka, Saxicola rubicola
kląskawka syberyjska, Saxicola maurus
białorzytka płowa, Oenanthe isabellina
białorzytka, Oenanthe oenanthe
białorzytka pstra, Oenanthe pleschanka
białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica
białorzytka pustynna, Oenanthe deserti
białorzytka saharyjska, Oenanthe leucopyga
nagórnik, Monticola saxatilis
drozd rdzawoskrzydły, Turdus eunomus
drozd rdzawogardły, Turdus ruficollis
drozdoń pstry, Zoothera dauma
drozdoń ciemny, Geokichla sibirica
drozd obrożny, Turdus torquatus
X kos, Turdus merula
drozd oliwkowy, Turdus obscurus
drozd rdzawy, Turdus naumanni
drozd czarnogardły, Turdus atrogularis
X kwiczoł, Turdus pilaris
X śpiewak, Turdus philomelos
droździk, Turdus iliacus
paszkot, Turdus viscivorus
świerszczak melodyjny, Locustella certhiola
świerszczak, Locustella naevia
strumieniówka, Locustella fluviatilis
brzęczka, Locustella luscinioides
tamaryszka, Acrocephalus melanopogon
wodniczka, Acrocephalus paludicola
rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus
trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus
łozówka, Acrocephalus palustris
zaroślówka, Acrocephalus dumetorum
trzcinniczek kaspijski, Acrocephalus agricola
trzciniak, Acrocephalus arundinaceus
zaganiacz mały, Iduna caligata
zaganiacz, Hippolais icterina
zaganiacz szczebiotliwy, Hippolais polyglotta
X kapturka, Sylvia atricapilla
gajówka, Sylvia borin
jarzębatka, Sylvia nisoria
X piegża, Sylvia curruca
cierniówka, Sylvia communis
pokrzewka wąsata, Sylvia cantillans
pokrzewka aksamitna, Sylvia melanocephala
wójcik, Phylloscopus trochiloides
świstunka północna, Phylloscopus borealis
świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus
świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus
świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi
świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus
świstunka górska, Phylloscopus bonelli
świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix
świstunka iberyjska, Phylloscopus ibericus
pierwiosnek, Phylloscopus collybita
piecuszek, Phylloscopus trochilus
świstunka ałtajska, Phylloscopus humei
mysikrólik, Regulus regulus
zniczek, Regulus ignicapilla
muchołówka szara, Muscicapa striata
muchołówka mała, Ficedula parva
muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis
muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca
wąsatka, Panurus biarmicus
X raniuszek, Aegithalos caudatus
sikora uboga, Poecile palustris
X czarnogłówka, Poecile montanus
czubatka, Lophophanes cristatus
X sosnówka, Periparus ater
X modraszka, Cyanistes caeruleus
sikora lazurowa, Cyanistes cyanus
X bogatka, Parus major
X kowalik, Sitta europaea
pomurnik, Tichodroma muraria
pełzacz leśny, Certhia familiaris
pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla
remiz, Remiz pendulinus
wilga, Oriolus oriolus
dzierzba pustynna, Lanius isabellinus
dzierzba rdzawosterna, Lanius phoenicuroides
gąsiorek, Lanius collurio
dzierzba czarnoczelna, Lanius minor
srokosz, Lanius excubitor
dzierzba rudogłowa, Lanius senator
X sójka, Garrulus glandarius
sójka syberyjska, Perisoreus infaustus
X sroka, Pica pica
orzechówka, Nucifraga caryocatactes
wieszczek, Pyrrhocorax graculus
kawka, Corvus monedula
gawron, Corvus frugilegus
czarnowron, Corvus corone
wrona siwa, Corvus cornix
kruk, Corvus corax
pasterz, Pastor roseus
X szpak, Sturnus vulgaris
wróbel, Passer domesticus
mazurek, Passer montanus
wróbel skalny, Petronia petronia
śnieżka, Montifringilla nivalis
wireonek czerwonooki, Vireo olivaceus
X zięba, Fringilla coelebs
jer, Fringilla montifringilla
kulczyk, Serinus serinus
osetnik, Carduelis citrinella
dzwoniec, Chloris chloris
szczygieł, Carduelis carduelis
czyż, Spinus spinus
makolągwa, Linaria cannabina
rzepołuch, Linaria flavirostris
czeczotka, Acanthis flammea
czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni
krzyżodziób modrzewiowy, Loxia leucoptera
krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra
krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus
dziwonia, Erythrina erythrina
łuskowiec, Pinicola enucleator
gil, Pyrrhula pyrrhula
X grubodziób, Coccothraustes coccothraustes
poświerka, Calcarius lapponicus
śnieguła, Plectrophenax nivalis
trznadel białogłowy, Emberiza leucocephalos
trznadel, Emberiza citrinella
cierlik, Emberiza cirlus
głuszek, Emberiza cia
ortolan, Emberiza hortulana
trznadel czubaty, Emberiza rustica
potrzos, Emberiza schoeniclus
trznadelek, Emberiza pusilla
trznadel złotawy, Emberiza aureola
trznadel czarnogłowy, Emberiza melanocephala
potrzeszcz, Emberiza calandra
trznadel złotobrewy, Emberiza chrysophrys
bielik wschodni, Haliaeetus leucoryphus
słowik syberyjski, Larvivora sibilans
junko (zwyczajny), Junco hyemalis