Drużyny - 2019 r.

# Zespoły Obserwatorzy Liczba obserwatorów Województwo

Działanie zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu projektu LIFE Euro Bird Portal (LIFE15 PRE/ES/000002)